Werkwijze:
Zo werk ik voor jou

1. Ik verdiep me in jouw bedrijf

Een verzekeringsadvies geven zonder het bedrijf van de opdrachtgever ooit te hebben gezien. Dat gaat er bij mij niet in. Hoe kan ik iets zinnigs roepen over risico’s, als ik jou en je onderneming alleen maar op papier ken. De eerste stap in mijn vaste werkwijze is dan ook: een persoonlijke kennismaking bij jou op locatie. Ik neem er de tijd voor.

De risico’s die jij als ondernemer mogelijk loopt, leid ik af van de processen die zich binnen jouw bedrijf afspelen. Die wil ik met eigen ogen zien. Ik stel je veel vragen.
Over jouw producten of diensten, de grondstoffen, je personeel, het werkmaterieel, je leveranciers. Zo kom ik tot een risico-inventarisatie die de basis vormt voor mijn advies.

2. Je ontvangt een rapport

Mijn belangrijkste bevindingen uit de risico-inventarisatie leg ik vast in een rapport. Het zijn vooral praktische zaken. De kern is: hoe ga je als ondernemer om met potentiële risico’s? Wat ga je zelf aanpakken en oplossen om ervoor te zorgen dat de continuïteit van je onderneming niet in het gedrang komt? En welke risico’s moeten we wellicht neerleggen bij een verzekeraar?

3. We bespreken het rapport

In een tweede persoonlijk gesprek neem ik het rapport met je door. We kijken welke actiepunten er voor jou liggen en welke ik kan oppakken. In overleg met jou selecteer ik een aantal verzekeraars en vraag ik offertes op. Ook kijken we samen naar zaken als eigen risico en clausules. En naar de preventiemaatregelen waarvan een verzekeraar verwacht dat jij ze neemt. Ik help je bij de organisatie en uitvoering ervan, indien nodig met hulp van mijn professionele netwerk.

4. Ik bereid je voor op inspecties

Ga je akkoord met mijn voorstel, dan bereid ik je voor op het bezoek van verzekeringsinspecteurs. Ook zij willen zien welke risico’s jij als ondernemer loopt met bijvoorbeeld je pand, inventaris, machinepark en personeel. Ik zorg altijd dat ik bij zo’n gesprek aanwezig ben, omdat ik wil weten wat een inspecteur heeft gezegd. Of juist niet heeft gezegd.

5. Ik kom minimaal 1x per jaar langs

Ik zie het om mij heen helaas te vaak misgaan. Is een polis eenmaal opgemaakt, dan wordt er vervolgens jarenlang niet meer naar omgekeken. En in de tussentijd verandert er van alles in een bedrijf, waardoor de risico’s niet meer optimaal zijn afgedekt. Daarom kom ik minimaal 1 keer per jaar bij je langs. We kijken dan samen of er veranderingen zijn geweest die van invloed zijn op je ondernemersverzekeringen. Je hebt recht op die service. Daar betaal je premie voor.

Klaar voor continuïteit?

Het eerste contact leg je hier.
De eerste kennismaking is bij jou.